مردسالاری

منصور نظری: شاعر انقلابی که به دلیل پیگیری فساد قضات تحت سختگیرانه ترین تدابیر قضایی قرار گرفت.

منصور نظری شاعر انقلابی و فدایی رهبری که به دلیل پیگیری فساد قضات از دادستانی تحت سختگیرانه ترین تدابیر قضایی قرار گرفت.

فیلتر شدن سایت خانه مردان پس از چند بار هک و نظرات تهدید آمیز

فیلتر شدن سایت خانه مردان پس از چند بار هک و نظرات تهدید آمیز

دزدهایی که به جای دزدی و کلاهبرداری از مردم، ماشین حمل پول بانک را دزدیدند

به افتخار اون مردایی که به جای دزدی از مردم و زورگیری از بدبخت ها، ماشین حمل پول بانک پاسارگاد رو دزدیدند.

دزدهایی که به جای دزدی و کلاهبرداری از مردم، ماشین حمل پول بانک را دزدیدند

به افتخار اون مردایی که به جای دزدی از مردم و زورگیری از بدبخت ها، ماشین حمل پول بانک پاسارگاد رو دزدیدند.

مردی سالاره که حتی قهرمان شدنش در مسابقات قهرمانی کشتی جهان را لطف خدا بدونه!

مردی سالاره که حتی قهرمان شدنش در مسابقات قهرمانی کشتی جهان را لطف خدا بدونه!