مترو

حضور دولت مردان در واگن ویژه بانوان ( واگن زنان مترو )

چرا نوبخت بتونه بره، ما نتونیم بریم!!! یعنی ما از نوبخت کمتریم؟

نحوه نشستن زنان در واگن های ویژه ارتباط مستقیمی با روحیه فردگرایانه آنها دارد.

نحوه نشستن زنان در واگن های ویژه ارتباط مستقیمی با روحیه فردگرایانه آنها دارد.

کاریکاتور مردستیزانه ی دیگری در مترو تهران

کاریکاتور مردستیزانه ی دیگری در مترو تهران

حضور زنان در بین مردان در واگن های مترو تهران

حضور آقایان بین خانم ها در واگن زنان مترو شکننده حریم های اخلاقی است ولی حضور خانم ها در بین آقایان اصلا غیر اخلاقی نیست!!
اینگونه تصاویر را مکررا در واگن های مترو شاهد هستیم ولی به نظر می رسد از نظر مسئولین مترو تهران، فقط حضور آقایان و خاصا پسران در واگن های ویژه زنان شکننده حریم هاست!!

رعایت حریم زنان و مردان فقط برای «واگن ویژه بانوان» مترو خوب است نه جاهای دیگر

رعایت حریم زنان و مردان فقط برای «واگن ویژه بانوان» مترو خوب است نه جاهای دیگر (به زن و مرد مختلط موجود در طرح گرافیکی مترو تهران دقت کنید)