زنان

فیگور زنان بعد از آزادسازی حلب توسط مردان ارتش سوریه

فیگور زنان بعد از آزادسازی حلب توسط مردان ارتش سوریه.

عکس یادگاری یک زن سوری پس از آزادسازی با مناطق درگیر جنگ

یه جوری فیگور گرفته انگار خودش اینجا رو آزاد کرده. تا چند روز پیش که هیچ زنی جرئت نمی کرد وسط درگیری ها حاضر باشه.

چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟

چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟

زنان به ثبت عکس لحظات خود و دیده شدن علاقه دارند!

زنان به ثبت عکس لحظات خود و دیده شدن علاقه دارند!

اینجا و خیلی از جاها، همه چیز از دریچه نگاه زنانه نگریسته می شود

اینجا و خیلی از جاها، همه چیز از دریچه نگاه زنانه نگریسته می شود.