رسانه

وقتی اکثر خبرنگاران و عکاسان را «زنان و دختران» تشکیل دهند

وقتی اکثر خبرنگاران و عکاسان را «زنان و دختران» تشکیل دهند معلوم است که چه محتوایی در رسانه ها تولید یا به خودسانسوری دچار شود.

هیچ زنی در بین پرسنل مجروح و شهید آتش نشانی حادثه پلاسکو وجود نداشت

در بین شهدای آتش نشان و حتی پرسنل آتش نشانی حاضر در محل فروریختن ساختمان پلاسکو هیچ زنی وجود نداشت.

ویژه نامه چمدان روزنامه جام جم برای زنان آتش نشان (مورخ ۲۳ دی ۹۵)

زنان آتش زنان در صفحه اول روزنامه جام جم (مورخ ۲۳ دی ۹۵)