تفکیک جنسیتی

برچسب ویژه زنان بر روی اتوبوس ها

وبوس های بخش خصوصی شهر تهران مجبور هستند برچسب ویژه زنان را در کنار درب ورودی ویژه زنان بزنند.

از زمانی که برچسب های «ویژه بانوان» در ورودی درب عقب اتوبوس ها زدند حضور خانم ها در قسمت ویژه آقایان بیشتر شده

دقت کردید که از زمانی که برچسب های «ویژه بانوان» در ورودی درب عقب اتوبوس ها زدند حضور خانم ها در قسمت ویژه آقایان بیشتر شده است؟

معیار تفکیک جنسیتی جاها «رضایت مندی زنان» است نه ارزش های اسلامی

معیار تفکیک جنسیتی جاها در جامعه و نهادهای دولتی فقط «رضایت مندی زنان» است نه ارزش های اسلامی

معیار تفکیک جنسیتی در جامعه ایرانی

معیار تفکیک جنسیتی در جامعه و نهادهای شهری، دولتی و حکومتی ایرانی نه ارزش های اسلامی بلکه فقط رضایت مندی خانم هاست.

قسمت مخصوص «آقایان» سقاخانه حرم مطهر امام رضا(ع) صحن انقلاب

قسمت مخصوص «آقایان» سقاخانه حرم مطهر امام رضا(ع) صحن انقلاب