اشتغال

چرا خانم ها هیچ وقت در اینطور جاها دنبال حق و حقوق نیستند؟

چرا خانم ها هیچ وقت در اینطور جاها دنبال حق و حقوق نیستند؟

زنان و دختران شاغل در وزارت کشور: بدحجاب و با لاک ناخن!

نگاه خاص نقویان رو کاری نداریم! من مبهوت لاک ناخن و موهاشون هستم!(عکس از وزارت کشور!)

محدودیت پزشک مرد برای بیماران آقا

تا دو سه دهه اخیر، زنان همواره از مواجهه با پزشکان مرد در تنگنا بودند. چند سالی می گذرد که نوبت مردان شده و آقایان از کمبود پزشک مرد در محدودیت قرار گرفته اند.

رسانه خارجی حامی فمینیسم: ۷۰ درصد شاغلین سال ۹۵، خانم هستند

آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۵ نشان می دهد حدود ۷۰% شاغلین این سال را زنان و ۳۰% را مردان تشکیل می دهند ضمن اینکه بیش از ۱۰۰هزار مرد کار خود را در بخش صنعت از دست داده اند.

وقتی اکثر خبرنگاران و عکاسان را «زنان و دختران» تشکیل دهند

وقتی اکثر خبرنگاران و عکاسان را «زنان و دختران» تشکیل دهند معلوم است که چه محتوایی در رسانه ها تولید یا به خودسانسوری دچار شود.