اشتغال

رای دادن دختران شاغل بیمارستانی

رای دادن دختران شاغل بیمارستانی

اکثر زنان شاغل در انتخابات از طرفداران حسن روحانی بودند

اکثر زنان و دختران حامی حسن روحانی از جنس روشنفکر و مدرن جامعه به شمار می آیند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد اکثر زنان شاغل از حامیان حسن روحانی بودند.

اکثر پرسنل آزمایشگاه های پزشکی را زنان و دختران تشکیل می دهند

اکثر پرسنل آزمایشگاه های پزشکی را زنان و دختران تشکیل می دهند.

تلاش مردان برای کسب روزی حلال

تلاش مردان برای کسب روزی حلال

این عکس رو که دیدم تازه معنای مردسالاری رو فهمیدم

این عکس رو که دیدم تازه معنای مردسالاری رو فهمیدم. مردی که واسه یک لقمه نان حلال از جان مایه میذاره سالاره!