حضور فمینیست ها در میتینگ انتخاباتی حسن روحانی

حضور فمینیست ها در میتینگ انتخاباتی حسن روحانی – اردیبهشت ۹۶ با شعارهای فمینیستی