این عکس رو که دیدم تازه معنای مردسالاری رو فهمیدم

این عکس رو که دیدم تازه معنای مردسالاری رو فهمیدم. مردی که واسه یک لقمه نان حلال از جان مایه میذاره سالاره!